Sällskapet Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen har ny hemsida:

 

www.stavarmland.com