Värmlandskretsens styrelse 2017 efter årsmötet 2017-02-25

 

Styrelsen vid ett av sina sammanträden 2013

 

 

Ordförande: Håkan Paulsson 073-959 84 18 magameg@hotmail.se

 

Sekreterare: Margareta Paulsson-Ring 073-959 84 18 magameg@hotmail.se

 

Kassör: Gertrude Bergmark 054-21 73 66, 070-307 71 79 gewa@glocalnet.net

 

Ledamöter: Karin Björklund 0553-412 14, 070-554 57 29 karinsippa@gmail.com

                  Sune Wendelsson 054-56 24 57 sune.wendelsson@gmail.com

                       Ulla-Britt Fredriksson 054-86 62 69 ullared52@gmail.com

                  Ann-Britt Höglund 070-676 88 53 annbritt.hoglund@telia.com

 

Suppleanter: Maud Fredriksson 054-51 37 60, 070-39 39 388 Maudfredriksson@telia.com

                   Thomas Schultze 070-263 37 79 thomas.schultze@telia.com 

 

 

Övrigt vid sidan om styrelsen

 

Revisor: Lennart Bjuremo 0554-101 72 lennart.bjuremo@gmail.com

 

Revisorsersättare: Anita Olzon 070-447 22 90 anita@olzon.eu

 

Hedersmedlemmar: Anders Blomqvist 054-52 50 36

                              Elvi Johnsson 0706-532 105

                              Ingvar Pettersson 054-56 07 82

 

Ansvarig för hemsidan: Erik Lisshammar 070-581 83 48 erik.lisshammar@gmail.com

Sune Wendelsson 0721-68 38 12 sune.wendelsson@gmail.com

 

 

Ansvarig för biblioteket:

Ann-Britt Höglund 054-86 62 66, 070-676 88 53 annbritt.hoglund@gmail.com